De ce e important sa inveti limba engleza ?






DE CE E IMPORTANT SĂ ÎNVEŢI LIMBA ENGLEZĂ?


Teacher : Marius Vasile

Rezumat: Importanţa limbii engleze - Utilizarea limbii engleze pe plan mondial - Avantajul cunoaşterii limbii engleze, datorită răspândirii sale mondiale
Limba engleză face parte din grupul limbilor germanice, fiind o limbă dominantă în Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada şi Noua Zeelandă, precum şi în numeroase alte foste colonii britanice.
Este cea de-a doua limbă în lume ca număr de vorbitori, după limba chineză.
Se estimează că în întreaga lume există 380 milioane de persoane care folosesc limba engleză ca primă limbă, 300 milioane de persoane care folosesc engleza ca a doua limbă şi încă 100 milioane persoane pentru care engleza este principala limbă străină cunoscută.
Engleza este limba folosită în ştiinţă, aviaţie, diplomaţie, tehnologie şi turism.
Limba engleză este limba oficială sau este una din limbile oficiale a peste 45 de state.
Dintre toate limbile de pe glob (peste 2.700), limba engleză deţine vocabularul cel mai bogat (Dicţionarul Oxford al Limbii Engleze numără peste 500.000 cuvinte; în acelaşi timp, există peste 500.000 de termeni tehnici şi ştiinţifici care nu au fost încă înscrişi în dicţionare).
O treime din transmisiile de date din lume sunt în limba engleză şi mai mult de jumătate din revistele de tehnologie şi ştiinţă sunt în limba engleză.
Limba engleză este limba oficială în navigaţie, în aviaţie şi este limba oficială a Consiliului Mondial al Bisericilor.
Cinci dintre cele mai mari companii de televiziune din lume (CBS, NBC, ABC, BBC şi CBC), transmit în limba engleză, programele transmise ajungând la milioane de oameni în întreaga lume.
Ţările care utilizează limba engleză ca limbă oficială reprezintă 10% din întreaga populaţie a globului, însă deţin 30% din puterea economică mondială.

ARTICOLUL 1. Articolul hotărât (THE)
Rezumat: Câte tipuri de articole există în Limba Engleză - Formele articolului - Utilizarea articolului hotărât – Exemple
a. De ce avem nevoie de articol?
• Articolul contribuie în mod hotărâtor la înţelegerea sensului unui substantiv într-o propoziţie;
b. Care sunt formele articolului în engleză?
. Articolul HOTĂRÂT-THE;
. Articolul NEHOTĂRÂT - A sau AN;
• Articolul ZERO - neexprimat, este de la sine înţeles;
c. Când şi cum folosim articolul hotărât?
• articolul hotărât în engleză este THE, este utilizat atât la singular, cât şi la plural şi se pronunţă în mod diferit când este situat înaintea unei vocale sau înaintea unei consoane;
• folosim THE înaintea denumirilor de instrumente muzicale:
• I play the piano (Cânt la pian).
• My teacher plays the guitar (Profesorul meu cântă la chitară).
• nu folosim THE înaintea momentelor în care servim masa, decât dacă este vorba despre un moment aparte:
• Dinner is served (Cina este servită).
• What time do you have lunch? (La ce oră luaţi prânzul?)
• DAR: The dinner we had yesterday was delicious (Cina pe care am servit-o ieri a fost delicioasă).
• nu folosim THE înaintea numelor de anotimpuri, decât atunci când vorbim despre un anotimp aparte:
• We have a long holiday in summer (Vara avem o vacanţă lungă).
• Flowers bloom in spring (Florile înfloresc primăvara).
• DAR: The winter of 1966 was the coldest in history (lama lui 1966 a fost cea mai rece din istorie).
• folosim articolul hotărât înaintea substantivelor unice:
• the Moon, the Sun, the Earth.
• folosim articolul hotărât înaintea numelor proprii:
• the Smiths, the London Times, the Opera.
• folosim articolul hotărât înaintea unui substantiv care a mai fost menţionat în respectivul text:
• A man knocked at the door and a girl opened it. The man was her father (Un om bătu la uşă şi o fetiţă i-a deschis. Omul era tatăl ei).
• folosim articolul hotărât înaintea numeralelor ordinale:
• the first, the fifth, the eleventh.
• folosim articolul hotărât înaintea numelor de colectivităţi sau instituţii:
• the press, the army, the parliament.
• folosim articolul hotărât înaintea substantivelor care indică nume de locuri geografice sau de forme de relief:
• the Sahara, the Danube, the Alps.


ARTICOLUL NEHOTARÂT (A SAU AN) (TRADUS: UN, O)
Regulă de bază - Care sunt formele articolului nehotărât? - Utilizarea articolului nehotărât, cu exemple - Articolul zero
Regulă de bază. Formele articolului nehotărât
Formele articolului nehotărât, A sau AN, se folosesc ca atare la toate genurile. Diferenţa apare astfel: Avem articolul nehotărât A înaintea unei consoane: a cat - o pisică Avem articolul nehotărât AN înaintea unei vocale (a, e , i, o, u): an elephant - un elefant
Excepţii de la regulă
Vom folosi AN înaintea unui substantiv care începe cu litera H numai când avem un H mut: an honour, an hour
Vom folosi A înaintea unui substantiv care începe cu vocala U sau grupul de vocale EU, numai atunci când acestea se pronunţă YOU: a European, a University, a unit
Utilizarea articolului nehotărât, cu exemple
folosim articolul nehotărât A sau AN înaintea unui substantiv concret determinat şi numărabil:
A boy entered into the classroom.
folosim articolul nehotărât A sau AN înaintea unui substantiv concret cu funcţia de nume predicativ:
He is a teacher.
Articolul zero
Cazuri în care nu folosim articolul - Articolul zero:
nu folosim articol înaintea substantivelor care indica nume proprii la singular:
Anna is going to the library.
nu folosim articol înaintea substantivelor care indica nume de tari, orase si limba acestora:
Bucharest is the capital of Romania.
nu folosim articol în cazul unor expresii invariabile:
by car, at school, in church, by train
nu folosim articol înaintea substantivelor abstracte, care indica nume de culori, stiinte, arte, materii:
health, dinner, lunch, breakfast, truth, green, gold, mathematics, physics.

GENUL SUBSTANTIVELOR
PRONUMELE PERSONAL
PLURALUL SUBSTANTIVELOR
1. Genul substantivelor:
- în limba engleza există trei genuri:
Genul MASCULIN - substantivele care desemnează persoane de sex bărbătesc şi uneori animale:

father = tată ; dog = câine
Genul FEMININ - substantivele care desemnează persoane de sex femeiesc şi uneori animale:

mother = mamă ; cat = pisică
Genul NEUTRU - substantivele care desemnează obiecte, noţiuni abstracte şi animale, când nu se specifică sexul:

chair = scaun ; horse = cal
Unele substantive care pot desemna atât persoane de genul masculin, cât şi de gen feminin, fac parte din categoria genului COMUN:

teacher = profesor, profesoară ; student = student, studentă ; friend = prieten, prietenă
2. Pronumele personal:
- formele pronumelui personal în limba engleză sunt:
I = eu; YOU = tu; HE = el; SHE = ea; IT = el, ea; WE = noi; YOU = voi; THEY = ei, ele
- pronumele I (eu) se scrie întotdeauna cu literă mare, indiferent de locul sau în propozitie.
- HE (el) se foloseşte pentru persoanele de genul masculin, iar SHE (ea), pentru persoanele de genul feminin;
- IT este pronumele personal pentru genul neutru, persoana a III-a singular, şi înlocuieşte restul substantivelor din limba engleză, adică cele care denumesc lucruri şi animale.
în mod excepţional, pronumele HE sau SHE sunt folosite pentru a denumi anumite animale domestice, precum dog sau cat.
- spre deosebire de limba română, în engleză este obligatorie prezenţa pronumelui înainte de verb, limba engleză fiind o limba analitică, care nu are desinenţe deosebite pentru fiecare persoana.
I am a teacher (Sunt profesor, profesoara) He is a student (E student) They are men (Sunt bărbaţi) 3. Pluralul substantivelor: - în general, pluralul substantivelor se formează adăugând terminaţia -S la forma singularului: a boy - boys ; a desk - desks ; a pen - pens ; a cat - cats - substantivele MAN şi WOMAN fac excepţie de la aceasta regulă, având pluralul neregulat: a man - men ; a woman – women

- D Kreativ Group Language Center -
Avantajele cursurilor D Kreativ Group:
• traineri dedicaţi şi responsabili, cu experienţă în predarea limbii engleze adulţilor din mediul business;
• grupe mici (8-10 cursanţi) ;
• evaluare iniţială obiectivă (în cazul cursanţilor neîncepători);
• atenţie specială acordată relaţiei cursant - trainer;
• aplicarea metodei comunicative de predare a limbii ţintă;
• evaluări periodice ale cunoştinţelor, realiste, riguroase şi constructive;
• suporturi de curs gratuite, furnizate de o editură britanică de renume;
• locaţie excelentă;
• tarif competitiv: 27,2 RON (preţ final)/ cursant/ ora de curs;
• posibilitatea achitării sumei totale în trei tranşe egale.
Pentru înscrieri, vă rugăm să contactaţi via e-mail sau telefonic Centrul de Limbi Străine D Kreativ Group.
Final de curs cu...surprize lingvistice!
Contact:
Mr .Marius Vasile - asistent manager
Tel. mobil: 0769.688.406
Tel. fix: 0351.42.48.54
profesionaltranslations@ymail.com
http//:dkreativgroup.blogspot.com
sau
mv-translations18@yahoo.com
mv-stylelisimo@yahoo.com