English Language Course for Beginers(Curs Limba Engleză pentru Începatori) by Marius Vasile


 Text:
Activitatile zilnice (2)
 Conversatie (2)
 Vocabular (3)
 Numerele (4)
 Cati ani ai?(5)
 Articolele hotarate (5)
 Verbul (5)
 Prezentul Simplu (6)
 Exercitii (7)
 Zodiac – Berbecul (8)
 Cuvinte încrucisate (8)
 Proverbe (8)


It is 7 o’clock in the morning. George gets out of bed, opens the window and does his morning exercises in front of his open window.
Next, he goes into the bathroom. He brushes his teeth, shaves himself and has a shower or a bath. He dries himself on a towel and gets dressed. Then he combs his hair and goes to the dining room to have breakfast.
After breakfast, at 8 o’clock, he leaves for his office. At this time of the day buses, trams and underground are packed. He gets to the office at 8:25. Work begins at 8:30 and goes on until 5 o’clock in the afternoon. He has a lunch break of half an hour at twelve.
At five, when the programme is over, George goes home. He has his dinner and after a short rest he goes out shopping, if necessary.
In the evening at home he and his wife watch a film or an interesting programme on the T.V., read something or listen to music.
Sometimes, especially on Sundays, they have guests or call on their friends, go for a walk, to the cinema, to the theatre, to a concert, to visit an interesting museum, to a dance or to a restaurant.
Generally, they go to bed at 11:30.
Conversation:

Ann: What is your son’s daily programme?
Nick: My son, who is a student, is back from the university at one o’clock. He has lunch and, after a short rest, he studies for the next day.
Ann: But how does he spend his spare time?
Nick: He goes cycling, plays tennis, goes to the swimming pool or plays the piano.
Ann: Your son is a four-year student, isn’t he?
Nick: Yes, he is.
Ann: Is he very busy?
Nick: Yes, he is. When he has no classes, he is in the library studying. However, when he has a little spare time he goes for a walk in the park, plays a game of chess, football, and basketball or goes to the students’ club or to a dance.

activity [æk‘tiviti] s. = activitate
bathroom [‘ba:rum] s. = cameră de baie
to be back from… = a se întoarce de la…
to be over [əuvər] = a se termina
breakfast [‘brekfəst] s. = micul dejun
to brush [‘brʌ] v. = a peria
bus [bʌs] s. = autobuz
to call on [‘ko:l ‘on] v. = a trece pe la…
chess [tes] s. = şah
to comb one’s hair [heər] v. = a se pieptăna
daily [‘deili] adj. = zilnic
dining-room [‘dainiɳ rum] s. = sufragerie
dinner [‘dinər] s. = cină
to do one’s morning exercises = a face gimnastica de dimineaţă
to dry oneself on a towel = a se şterge cu prosopul
especially [is‘peəli] adv. = în special
everyday [‘evridei] adj. = zilnic, cotidian
game [geim] s. = joc
generally [‘djenərəli] adv. = în general
to get dressed [drest] v. = a se îmbrăca
to get out of the bed = a se da jos din pat
to get to [get ‘tu:] v. = a ajunge la
to go cycling [‘saikliɳ] = a se plimba cu bicicleta
to go for a walk [wo:k] = a merge la plimbare
to go shopping [‘opiɳ] = a merge la cumpărături
to go to bed = a merge la culcare
guest [gest] s. = musafir, oaspete
to have a bath [ba:] v. = a face baie
to have a rest = a se odihni
to have a shower [‘auər] v. = a face duş
to have breakfast = a lua micul dejun
if necessary [if’nesisəri] = dacă este necesar
to leave for [‘li:v ‘fo:r] v. = a pleca la…
lunch [lʌnt] s. = masa de prânz
next [nekst] adj. = următor
to play the piano [‘pyænəu] = a cânta la pian
programme [‘prəugræm] s. = program
rest [rest] s. = odihnă
to shave oneself [eiv wʌn ‘sefl] v. = a se rade
sometimes [sʌmtaimz] adv. = uneori
spare time [speər taim] = timp liber
to spend [‘spend] v. = a petrece (timp), a cheltui (bani)
swimming-pool [‘swimiɳ ‘pu:l] = piscină
theatre [‘iətər] s. = teatru
then [en] adv. = apoi, după aceea

towel [tauəl] = prosop
tram [træm] s. = tramvai
underground [‘ʌndərgraund] s. = metrou
to wake up [‘weik ‘ʌp] v. = a se trezi
to watch [wot] v. = a urmări

Numerele

 Există multe situaţii în care v-a trebui să foloseşti numerele. Când spui ce vârstă ai, un număr de telefon, cât arată ceasul, preţul unui produs, sunt doar câteva din aceste situaţii.
 Ca să fi la înălţime de fiecare dată învaţă-le corect.

zero zero one unu three trei five cinci seven şapte nine nouă
ou zero two doi four patru six şase eight opt ten zece

 Adaugă terminaţia -teen numerelor de la trei la nouă şi obţi numerele până la douăzeci. Excepţie fac unsprezece şi doisprezece.

seven + teen = seven teen

eleven 11 fourteen 14 seventeen 17
twelve 12 fifteen 15 eighteen 18
thirteen 13 sixteen 16 nineteen 19

 Adaugă terminaţia -ty numerelor de la trei la nouă şi obţi numerele din zece în zece până la o sută. Excepţie face douăzeci.

seven + ty = seven ty

ten 10 forty 40 seventy 70
twenty 20 fifty 50 eighty 80
thirty 30 sixty 60 ninety 90
twenty-one 21 forty-three 43 seventy-six 76
twenty-two 22 fifty-four 54 seventy-nine 79
twenty-three 23 sixty-five 65 eight-seven 87
thirty-four 34 sixty-eight 68 ninety-eight 98

a/one hundred 100 four thousand six hundred and forty-six 4,646
one hundred and one 101 ten thousand 10,000
one hundred and twenty-four 124 fifty-three thousand eight hundred and ninety-two 53,892
two hundred 200 seven hundred and fifty-eight thousand three hundred and twenty-one 758,321
seven hundred and thirty-three 733 one million 1 milion
one thousand 1,000 two million 2 milioane
one thousand and ten 1,010 one billion 1 miliard
one thousand two hundred 1200 four billion 4 miliarde

Vorbeşte şi scrie corect:
 Pune întotdeauna între zeci şi unităţi liniuţă: twenty-one.
 Foloseşte obligatoriu între sute, mii, … şi zeci sau unităţi “and” :
 Nu folosi niciodată numerele “hundred”, “thousand”, “million”, “billion” la plural după un alt număr. Când le foloseşti la plural le schimbi sensul:
hundreds of people sute de oameni
hundreds and hundred of... sute şi sute de...
millions of papers milioane de hârtii
 Separă miile prin virgulă, iar zecimalele prin punct (invers decât în limba română): 1,345,232.056
 In schimb anii citeşte-i aşa: primele două cifre ca un număr si ultimele două ca alt număr: 1998 îl citeşti ca 19 şi 98: nineteen, ninety-eight (fără “and”)
 Citeşte numerele de telefon cifră cu cifră: 7924065, seven nine two four ou six five.

 Foloseşte verbul “to be” şi numerele pentru a spune câţi ani ai:

How old are you? I am years old.

How old are you? I am 23 years old.
How old is she? She is nearly 28 years old.
How old is your son? He is 18 years old.


Articolele hotărâte

 În limba română pui articolul la sfârşitul substantivului: oraşul, ţara, directorii, secretarele.
 În Engleză aşează-l în faţa substantivului. THE picture. THE boss. THE VIP.

 Ţine minte că articolul hotărât are aceeaşi formă indiferent de genul, numărul sau cazul substantivului pe care îl determină:

the moon luna the sun soarele
the documents documentele the files dosarele
The glasses are there. Paharele sunt acolo. I see the keys there. Văd cheile acolo.

 Articulează cu articol hotărât toate substantivele precedate de o prepoziţie:

in the room în cameră in the street pe stradă
on the desk pe birou under the table sub masă
in the sky pe cer behind the building în spatele clădirii

Verbul

 Exprimă acţiunile, sentimentele, atitudinile, părerile, dorinţele tale şi ale celor din jurul tău prin verbe.
 Cum recunoşti verbele? După particula lor de infinitiv “TO” (A...). De exemplu “TO be” (A fi). În dicţionare găseşti verbele la infinitivul scurt, fără particula “to”.
 Când vorbeşti sau scrii trebuie să conjugi verbele la diferite timpuri (Prezent, Viitor). Din acest motiv trebuie să înveţi formele verbelor, care sunt trei: infinitiv, trecut si participiu.
 Nu te speria, sunt doar două tipuri de verbe: verbe regulate şi verbe neregulate.
 Reţine că verbele regulate formează cele trei forme după o regulă: adaugă terminaţia -ed la trecut şi la participiu.
 În schimb verbele neregulate nu respectă o anumită regulă. Ele au forme diferite, proprii pentru trecut şi participiu. Aceste forme trebuie să le înveţi pe dinafară (vezi anexa cu Verbele regulate şi neregulate).


Timpul Prezent Simplu

 Să presupunem că trebuie să vorbeşti despre programul tău obişnuit de zi cu zi, fie cel profesional, fie cel particular sau despre ceea ce îţi place să faci, despre calităţile tale.
 În aceste cazuri foloseşti în limba engleză Present Tense Simple - Prezentul Simplu. De ce? Pentru că cu ajutorul lui exprimi acţiuni permanente, repetabile, care au loc în mod obişnuit în prezent.

Affirmative Interrogative Negative

I Do I ? I do not
You Do you ? You do not
He s Does he ? He does not
She s Does she ? She does not
It s Does it ? It does not
We Do we ? We do not
You Do you ? You do not
They Do they ? They do not

 Foloseşte adverbe de timp specifice Prezentului Simplu şi arată cât de des au loc acţiunile.

usually de obicei every month în fiecare luna seldom rareori
generally în general every day în fiecare zi always întotdeauna
often adesea every year în fiecare an never niciodată

 Hai să conjugăm împreună verbul “to come”/”a veni” la Prezentul Simplu.

Afirmativ Negativ Interogativ
I come I do not come I don’t come Do I come? Don’t I come?
You come You do not come You don’t come Do you come? Don’t you come?
He comes He does not come He doesn’t come Does he come? Doesn’t he come?
She comes She does not come She doesn’t come Does she come? Doesn’t she come?
It comes It does not come It doesn’t come Does it come? Doesn’t it come?
We come We do not come We don’t come Do we come? Don’t we come?
You come You do not come You don’t come Do you come? Don’t you come?
They come They do not come They don’t come Do they come? Don’t they come?

Scrie şi vorbeşte corect:
1. Pentru unele verbe, la persoana a-III-a singular adaugi terminaţia -es. Acestea sunt verbele terminate în -o, -ch, -sh, -ss, -x, -zz şi în consoană + -y.
 to go he goes  to dress she dresses  to brush he brushes
 to watch he watches  to fix he fixes  to dry she dries

2. Foloseşte formele scurte pentru negativ: don’t [dəunt] şi doesn’t [dʌznt]

3. Dacă foloseşti în propoziţie un adverb negativ (never), foloseşte verbul la afirmativ.
 She never goes shopping in the evening.  You are never late to work.
Ea nu merge niciodată la cumpărături seara. Eu nu întârzii niciodată la serviciu.

4. În momentul în care foloseşti verbul “to have” cu alt sens decât de “a avea, a poseda” formează forma negativă şi interogativă cu auxiliarul “do”.
 Do they have a walk every afternoon? Merg ei la plimbare în fiecare după amiază?

Exercise #1
Pune verbele din paranteze la prezentul simplu:
1. Mother never ___________ (to go out) without a shopping bag.
2. I __________ two small cups of coffee everyday. (to have)
3. Water ___________ at 0°C. (to freeze)
4. The hare _____________ faster than a bear. (to run)
5. I __________ with my parents. (to live)
6. Many people all over the world __________ English nowadays. (to speak)
7. Oranges ____________ sweeter than lemons. (to taste)
8. She always ____________ her name in capitals. (to sign)
9. My husband never ____________ (to catch) anything when he __________ (to go) fishing.
10. The sun _________ in the east. (to rise)

Exercise #2
Pune verbele din paranteză la prezentul simplu şi apoi scrie interogativul şi negativul:
1. John always ___________ (to tell) me good jokes.
2. We often ___________ (to play) chess in the evenings.
3. They usually __________ (to do) their shopping at this supermarket.
4. I occasionally ____________ (to read) a thriller before going to spleep.
5. The plane __________ (to take off) at 5 p.m.
6. Sometimes, our friends __________ (to ask) us to babysit.
7. We generally _______________ (to deposit) our money in savings banks.

Exercise #3
Tradu în engleză şi scrie forma interogativă şi negativă:
1. Eu sunt străin. 6. Eu am paşaport românesc.
2. El este dl. Smith. 7. Ea este cea mai tânără din familie.
3. El este american. 8. Este cea mai bună întrebare din toate.
4. Noi suntem turişti. 9. Ei au două surori şi un frate.
5. Directoarea nostră este din Londra. 10. Ea are deja un computer.

Exercise #4
Răspunde la următoarele întrebări cu negativ şi afirmativ, după exemplu:
Example: Is Tom a good boy?
Yes, Tom is a good boy. / No, Tom is not a good boy.

1. Are you late for the interview? 7. Do you have lunch with him?
2. Does this soup taste good? 8. Is it possible for you to send us an offer?
3. Is it difficult for you to learn English? 9. Are there any chairs in the room?
4. Does the afternoon shift begin at 3 o’clock? 10. Is there anything for me?
5. Do you get up early? 11. Are these ladies your friends?
6. Do they like mushrooms? 12. Is that man your boss?

Exercise #5
Completează spaţiile libere cu prepoziţii:
1. Tom wakes up ___ 6:30.
2. ___ breakfast ___ 7:45 he leaves ___ his office.
3. Works begins ___ eight and goes on until four, ___ a break ___ twelve.
4. ___ the dinner he has a short rest.
5. Generally I go ____ bed _____ twelve.
6. What time do you get ____ ____ bed?
7. My son gets ____ the university _____ eight o’clock.
8. ___ Sundays they go ___ the cinema or ___ the theatre.
9. ___ the evening we watch a film or an interesting programme ___ the T.V. or listen ___ music.
10. When I have a little spare time I go ___ a walk ___ in the park. ARIES
the Ram, March 21 – April 19 Aries, a fire sign, is ruled by the planet Mars. Astrologers believe that Arians have assertive, pioneering, and courageous natures. Described as headstrong and impulsive, Arians may anger quickly and be selfish. Attracted to danger and risk, they are said to be natural athletes and good leaders.A – B: Câteva verbe neregulate

A
a se ridica
a veni
a întâlni
a citi

a zăcea
a scrie
a aduce
a dormi
a merge
a alerga
a pierde
a mânca
a purta (haine)

a da
a vorbi
a bea
a cumpăra
a înţelege
BLove in blind.
Hot love is soon cold.
Love is full of trouble.
A friend in need in a friend indeed.
Still waters are deep.
Knowledge is the power.