English Language Course for Beginers(Curs Limba Engleză pentru Începatori) by Marius Vasile


 Text: Familia mea (2)
 Relatiile de familie (3)
 Semnele zodiacului (3)
 Vocabular (4)
 Cazul Genitiv (5)
 Verbele Modale (6)
 Exercitii (7)
 Cuvinte incrucisate (8)
 Zodiac – Zodia Racului (8)


Mamă Mother, Mum Parents Father, Dad tată
soţie Wife Spouses Husband soţ
fiică Daughter Children Son fiu
soră Sister Brother frate
mătuşă Aunt Uncle unchi
bunică Grandmother Grandparents Grandfather bunic
nepoată (de bunici) Granddaughter Grandchildren Grandson nepot (de bunici)
verişoară Cousin Cousin verişor
nepoată (de unchi) Niece Nephew nepot (de unchi)
logodnică Fiancée Fiancé logodnic
cumnată Sister-in-law Brother-in-law cumnat
soacră Mother-in-law Father-in-law socru
noră Daughter-in-law Son-in-law ginere
naşă Godmother Godparents Godfather naş
fină Goddaughter Godchildren Godson fin
mamă vitregă Stepmother Stepparents Stepfather tată vitreg
fiică vitregă Stepdaughter Stepchildren Stepson fiu vitreg ARIES
the Ram, March 21 – April 19  LIBRA
the Balance, Sept. 23 – Oct. 23
 TAURUS
the Bull, April 20 – May 20  SCORPIO
the Scorpion, Oct. 24 – Nov. 21
 GEMINI
the Twins, May 21 – June 21  SAGITTARIUS
the Archer, Nov. 22 – Dec. 21
 CANCER
the Crab, June 22 – July 22  CAPRICORN
the Goat, Dec. 22 – Jan. 19
 LEO
the Lion, July 23 – Aug. 22  AQUARIUS
the Water Bearer, Jan. 20 – Feb. 18
 VIRGO
the Virgin, Aug. 23 – Sept. 22  PISCES
the Fishes, Feb. 19 – March 20

a lot [ə lot] adv. = mult
Aquarius [ə‘kweəriəs] s. = Vărsător
archer [‘a:rtər] s. = arcaş
Aries [‘eəri:z] s. = Berbec
balance [‘bæləns] s. = balanţă, cântar
banking [‘bæɳkiɳ] s. = afaceri bancare
bearer [‘beərər] s. = cel care poartă
best [best] adj. = cel mai bun
big [big] adv. = mare
brown [ braun] adj. = şaten
Bucharest [bu:kə‘rest] = Bucureşti
bull [bul] s. = taur
Cancer [‘kænsər] s. = Rac
Capricorn [‘kæpri korn] s. = Capricorn
crab [kræb] s. = rac, crab
dark [da:rk] adj. = închis (culoare)
deformation [di:for‘meiən] = deformare
to do [du:] v. = a face
during [‘dyəuriɳ] prep. = în timpul/ cursul
elder [‘eldər] adj. = mai mare (vârstă)
exam [ig‘zæm] s. = examen
eye [ai] s. = ochi
family [‘fæmili] s. = familie
finance [fi‘næns] s. = finanţe
fish [fi] s. = peşte, peşti
Gemini [‘djemi nai] s. = Gemeni
get on with = a se împăca/înţelege cu
to give [giv] v. = a da
goat [gəut] s. = capră
graduate [‘grædyuit] s. = absolvent, licenţiat
graduate (from) [‘grædyu eit] v. = a absolvi
great [greit] adj. = nemaipomenit
hair [heər] s. = păr
hazel [‘heizəl] adj. = căprui
highest [‘haiəst] adj. = cel mai mare
holiday [‘holidei] s. = vacanţă
hot process [‘prəuses] s. = sectoare calde
in = în
institute [‘insti tyu:t] s. = institut
joy [djoi] s. = bucurie, fericire
lawyer [‘lo:yər] s. = avocat, jurist
Leo [liəu] s. = Leu
Libra [‘li:brə] s. = Balanţă
lion [‘laiən] s. = leu
to live [liv] v. = a trăi, a locui
lively [‘laivli] adj. = energic
married [‘mærid] adj. = căsătorit
metallurgical [metə‘lə:rdjikəl] adj. = metalurgist
mostly [‘məustli] adv. = mai ales
much [mʌt] adv. = mult
one [wʌn] pr. = cel, cea
one of = unul, una dintre
people [‘pi:pəl] s. = oameni, lume
Pisces [‘paisi:z] = Peşti
plastic [‘plæstik] adj. = plastic
pleasant [plezənt] adv. = plăcut
proud of [praud] adj. = mândru de
quality [‘kwolity] adj. = de calitate
ram [ræm] s. = berbec
Sagittarius [sædji‘teəriəs] s. = Săgetător
Scorpio [‘sko:rpiəu] s. = Scorpion
scorpion [‘sko:rpiən] s. = scorpion
self-possessed [selfpə‘zest] adj. = calm, stăpân pe sine
sign [sain] s. = semn
specialised [‘speə laizd] adj. = specializat
to spend [spend] v. = a petrece (timp)
to study [‘stʌdi] v. = a învăţa, a studia
Taurus [‘to:rəs] s. = Taur
to teach [ti:t] v. = a preda, a învăţa
teacher [‘ti:tər] s. = profesor
than [æn] conj. = decât
thing [iɳ] s. = lucru, obiect
time [taim] s. = timp
transport [træs‘po:rt] s. = transport
to travel [‘trævəl] v. = a călători
travel s. = călătorie
twin [twin] s., adj. = geamăn
virgin [‘və:rdjin] s. = fecioară
Virgo [‘və:rgəu] s. = Fecioară
to visit [‘vizit] v. = a vizita, s. vizită
water [wo:tər] s. = apă
young [yʌɳ] adj. = tânăr
younger [‘yʌɳgər] adj. = mai tânăr
zodiac [‘zəudi æk] s. = zodiacCazul genitiv

 In Engleză există două forme de genitiv: Genitivul scurt şi Genitivul lung. Învaţă pentru fiecare regulile şi te vei descurca de minune! Fii atent:

A. Genitivul scurt

1. Foloseşte genitivul scurt când exprimi posesorul prin substantive proprii nume de fiinţe, ţări, firme şi prin substantive comune ca denumesc fiinţe sau sunt substantive colective.
2. Articulează substantivul care denumeşte posesorul cu articol hotărât. Nu este nevoie să-l articulezi atunci când este substantiv propriu la singular.
3. Foloseşte şi substantive care exprimă timpul, greutatea, distanţa, valoarea: “today’s time-table” (programul de azi), “a pound’s weight”(greutate de o livră)

Forma 1:

 Foloseşte forma 1 pentru:

1. posesorul = substantiv sau un nume propriu la singular:
The man’s suit. Costumul bărbatului. The manager’s office. Biroul directorului.
Jack’s watch. Ceasul lui Jack. The USA’s trade Comerţul SUA

2. posesorul = substativ la plural neregulat:
The business women’s club. Clubul femeilor de afaceri.
The policemen’s car Maşina poliţiştilor

3. posesorul = nume propriu terminat în –s sau substantiv terminat în –s. Grupul –s’s se pronunţă [ziz], deşi aceasta nu este o regulă fixă:
Dickens’s (sau Dickens’) novels romanele lui Dickens
my boss’s (sau boss’) office biroul şefului meu

Forma 2:

 Foloseşte forma 2:
 pentru toate cuvintele terminate în –s (cele mai multe sunt plurale):

The students’ homework. Tema studenţilor. The Johnsons’ house. Casa familiei Johnson
The sales agents’ offers. Ofertele agenţilor de vânzări. Those ladies’ suitcases. Diplomatele acelor doamne.

B. Genitivul lung

1. Foloseşte genitivul lung în special când exprimi posesorul prin obiecte, noţiuni abstracte.
2. Articulează substantivele care denumesc obiectul posedat şi posesorul cu articol hotărât.
3. Îl poţi folosi şi în locul genitivului scurt.

Forma:

the meaning of the word sensul cuvântului a picture of my family o fotografie a familiei mele
the colour of the dress culoarea rochiei the months of the year lunile anului
Verbele modale

 Sunt numite verbe modale pentru că prin ele îţi exprimi atitudinea faţă de acţiunea descrisă de verbul care le urmează.
 Trebuie să înveţi trei verbe modale:

CAN a putea să, a fi capabil să, a fi în stare să
MAY a putea să, a avea permisiunea să
MUST a trebui să

 Iată şi exemple:

I don’t think I can persuade him. Nu cred că-l pot convinge.
I cannot walk so far. Nu pot să merg pe jos atât de departe.
May I smoke here? Pot să fumez aici?
You may go now. Puteţi pleca acum.
You must win. Trebuie să câştigi.

 Foloseşte aceste verbe ţinând cont de particularităţile lor:
1. Nu pune înaintea lor particula “to”. Ele nu au infinitiv.
2. După ele pune în mod obligatoriu un verb la infinitivul scurt (fără “to”).
3. La prezentul simplu nu le adăuga terminaţia -s la persoana a III a singular.
4. Formează interogativul prin inversiune ca şi verbul “to be”.
5. La negativ adaugă negaţia chiar după verbul auxiliar.

 Iată cum conjugi verbul modal “can”:

Affirmative Negative Interrogative
I can I cannot (can’t) Can I? /Can’t I?
You can You cannot (can’t) Can you? /Can’t you?
He can He cannot (can’t) Can he? /Can’t he?
She can She cannot (can’t) Can she? /Can’t she?
It can It cannot (can’t) Can it? /Can’t it?
We can We cannot (can’t) Can we? /Can’t we?
You can You cannot (can’t) Can you? /Can’t you?
They can They cannot (can’t) Can they? /Can’t they?

 Citeşte cu voce tare:

I can speak German only a little. Vorbesc Germana numai puţin.
You may open the window. Poţi (îţi este permis) să deschizi fereastra.
He must observe the rules. El trebuie să respecte regulile.

Exercise #1
Dă răspunsuri scurte, afirmative şi negative la următoarele propoziţii:
Model: Can you speak English?
Yes, I can. / No, I cannot.


1. Can you give me your dentist’s phone number?
2. Can you translate this text?
3. May I take your calculator?
4. Must I talk to him?
5. May I leave the office?
6. Can you count these items, please?
7. Must I give a phone call tomorrow?
8. May I speak to the manager?
9. Must we send you a sample?
10. Can you tell me his name?

Exercise #2
Adaugă întrebări disjunctive la următoarele propoziţii:


1. Our office is modern and comfortable.
2. Our flat has four rooms.
3. The rooms are large and bright.
4. We haven’t our own library.
5. They are doctors.
6. She has got a brown winter coat.
7. Mrs. White is not a teacher.
8. You can speak German.


Exercise #3
Completează spaţiile libere cu forme corespunzătoare ale verbelor “to have” şi “to be”:


1. ____ that man’s name Bob?
2. We ____ a new car.
3. The windows of the bedroom ____ open.
4. She ____ a brown dress.
5. ____ I an engineer or a teacher?
6. ____ you in the office now?
7. ____ your son many books?
8. Whose room ____ it?
9. Ann ____ a lot of things in her handbag.
10. _____ there any coffee is that cup?


Exercise #4
Pune următoarele propoziţii la interogativ şi negativ:


1. My brother’s name is Lorin.
2. They have a modern and comfortable flat.
3. John’s office is on the next floor.
4. I am in my room now.
5. That management book is Mrs. Smith’s.
6. Those gentlemen have a lot of things to discuss.


Exercise #5
Pune următoarele propoziţii la plural:


1. Has this lady a new handbag?
2. That woman is a good doctor.
3. He hasn’t a lot of things.
4. The typist is not in the office today.
5. Is that man an engineer?
6. This man is my friend.
7. I haven’t my own car.
8. Has that woman a new smart dress?


Exercise #6
Înlocuie genitivul lung cu cel scurt unde este posibil:


1. He is the son of my friend.
2. The colour of that car is red.
3. The files of the company are on that shelf.
4. The name of the girl is Mary.
5. There are many pictures on the walls of this room.
6. She is the daughter of the man over there.
7. The name of my friend is John.
8. The colour of my blouse is black.
9. The typewriter of the secretary is on the desk.
10. The rooms of our flat are large and bright.

Exercise #7
Tradu în engleză:


1. Pe rafturile bibliotecii sunt o mulţime de cărţi.
2. Pereţii casei noastre sunt albi.
3. Maşina de scris nu este a ta, este a dactilografei, nu-i aşa?
4. Uşa biroului este închisă.
5. A cui este poşeta aceea, a Anei sau a Mariei?
6. Apartamentul familiei White are cinci camere, iar apartamentul familiei Brown are şase camere.
7. Fetiţa aceea este fiica prietenei tale?
8. Acesta este noul aparat de fotografiat al lui Bill?
9. Prietenii Anei au o nouă casă.
10. Răspunsul partenerilor noştrii de afaceri a fost pozitiv.
A – B: Acestea sunt rude

A
taţi
mame
fiice
surori
bunice

mătuşi
nepoate de bunici
fraţi

nepoţi de bunici
nepoate de unchi
unchi (pl.)
soţi
bunici
veri
soţi
nepoţi de unchi
fii
B
 CANCER
the Crab, June 22 – July 22 According to astrologers, the moon rules Cancer, which is a water sign. Astrologers consider Cancerians to be nurturing, emotional, and home-loving. Described as artistic and moody, they may worry too much. Cancerians are said to be easy to get along with and able to sense other people's needs and emotions.